Juridische kennisgeving

Redacteur
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg - Germany
Tel.: +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
E-mail: info@wika.de

Exclusief partnerschap
Hoofdkantoor Klingenberg
Arrondissementsrechtbank Aschaffenburg
HRA 1819
DUNS-number: 315003806

Algemeen partner
WIKA Verwaltungs SE & Co. KG
Hoofdkantoor Klingenberg
Arrondissementsrechtbank Aschaffenburg HRA 4685

Algemeen partner
WIKA International SE
Hoofdkantoor Klingenberg
Arrondissementsrechtbank Aschaffenburg HRB 10505
Raad van Bestuur: Alexander Wiegand
Raad van Commissarissen: Dr. Max Egli

Btw-nummer WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG: DE131878642

Copyright
Deze website van WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG valt onder het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website (tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, video en animatiebestanden etc.) en de opmaak daarvan vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. Dupliceren, verwerken, bewerken of beschikbaar stellen voor derden in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG. Sommige pagina's van de website van WIKA vallen onder het auteursrecht van derden. Tenzij anders vermeld zijn wettelijke eisen van toepassing op alle gebruikte merknamen.

Garantie
Deze website is gebouwd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de beschikbaar gestelde informatie actueel, correct en compleet is. Hetzelfde geldt voor alle andere internetpagina's waar links naar verwijzen. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina's die via deze koppelingen bezocht kunnen worden. Voorts is WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortkomende uit het gebruik van deze website (mits de schade niet het gevolg is van nalatigheid of een grove fout).